Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Huisartsenpraktijk Copenhaege

Huisartsenpraktijk Copenhaege is een zogenaamde HOED-constructie (Huisartsen Onder Eén Dak). Er zijn vijf huisartspraktijken gevestigd die zelfstandig functioneren, met een hoge mate van samenwerking. In Copenhaege zijn naast huisartsen ook praktijkassistentes en praktijkverpleegkundigen werkzaam.

Wij streven ernaar om een zo goed mogelijke continuïteit van zorg te bieden aan onze patiënten. Op deze manier kunnen patiënten, tijdens afwezigheid van hun eigen huisarts (bijvoorbeeld door vakantie, nascholing of ziekte), indien nodig, terecht bij één van de andere huisartsen in Copenhaege. Alle medische gegevens staan in een centrale computer en zijn voor de waarnemend arts beschikbaar. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd om in de waarneming steeds bij dezelfde arts te komen.


Dokter van den Doel


Dokter Lipschart


Dokter Baran


Dokter Glerum


Dokter Brouwer