Praktijkassistentes – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Praktijkassistentes


.
De praktijkassistente:

 • heeft een eigen beroepsmatige verantwoordelijkheid en functioneert als “brug” tussen de patiënt en huisarts of andere instelling.
 • is degene die de patiënt als eerste te woord staat.
 • heeft een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, maar werkt altijd onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts.

.
In onze praktijk kan de praktijkassistente u met vele zaken helpen. U kunt bij haar onder andere terecht voor:

 • Telefonisch advies over medische en zorggebonden administratieve zaken
 • Urinecontroles
 • Bloeddrukcontroles
 • Wondcontroles
 • Maken van ECG’s
 • Wrattenbehandeling
 • Het geven van injecties
 • Oren uitspuiten
 • Preventie hart en vaatziekten
 • Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek (op afroep)

Praktijkassistentes


Cora


Els


Isabelle


Rebecca


Diana


Madelon


Manon


Kim


Jalda


Aashna (stagaire)