NHG geaccrediteerde praktijk – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

NHG geaccrediteerde praktijk


Onze praktijk heeft in 2009 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk hebben mogen ontvangen!


Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen.
Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg in de praktijk en de praktijkvoering en -organisatie. Er is een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts hebben gegeven. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de praktijk. Deze verbeterplannen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg, de patiënten tevredenheid en de praktijkorganisatie. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te boordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen.
Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elke drie jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre de verbeterplannen zijn opgevolgd en bijgesteld. De praktijk is verplicht ieder jaar nieuwe verbeterplannen te ontwikkelen. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 3 jaar.


Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?

Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden de gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis?
Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Daarbij staat u als patiënt centraal.


Uw mening is belangrijk!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Maar er blijft natuurlijk altijd iets te verbeteren. Uw mening is én blijft dus belangrijk. Klachten, ideeën of opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Aarzel daarom niet om deze door te geven aan de medewerkers van de praktijk. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren.