Praktijkondersteuning (POH) – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Praktijkondersteuning (POH)

De Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) verlenen gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte.
Het accent van de functie ligt op de medisch-inhoudelijke activiteiten die zich lenen voor taakdelegatie en protocollering.
De praktijkverpleegkundigen werken voor het samenwerkingsverband van alle huisartsen van Copenhaege eN voeren een groot deel van de zorgverlening uit tijdens eigen spreekuren. Naast zorgverlening houden zij zich ook bezig met educatie, voorlichting en projectmatige ontwikkelingen.

De praktijkverpleegkundigen richten zich op de volgende specialisaties:


Astma/COPD zorg

Spreekuur: maandag tot en met donderdag.
Telefonisch spreekuur: 11.00 – 11.30 uur via telefoonnummer 010 – 249 59 12.
Praktijkondersteuners: Nel van Driel en Nicolette Hofland


Diabeteszorg

Spreekuur: maandag tot en met donderdag.
Telefonisch spreekuur: 11.00 – 11.30 uur via telefoonnummer  010 – 249 59 12.
Praktijkondersteuners: Nel van Driel en Nicolette Hofland


Hart en vaatziekte

Spreekuur: maandag, dinsdag en woensdag-ochtend.
Praktijkondersteuner: vacature


Ouderenzorg

Spreekuur: dinsdag, woensdag en donderdag.
Telefonisch spreekuur: 9.00 – 9.30 uur via telefoonnummer 010 – 249 59 16.
Praktijkondersteuner: Erica van Marsbergen


Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Spreekuur: maandag tot en met vrijdag.
Telefonisch spreekuur: 11.00 – 11.30 uur via telefoonnummer 010 – 249 59 18.
Praktijkondersteuners:
Trijntje Schalk: email tschalk@copenhaege.nl
Wilma van Duren: email wvanduren@copenhaege.nl

Voor het afmelden of verzetten van afspraken kunt u ons emailen of  bellen. Het gebruik van de email adressen is gebonden aan een aantal voorwaarden:

  • De betreffende email adressen zijn van de praktijkondersteuners GGZ. U kunt deze alleen gebruiken voor het afmelden en verzetten van afspraken met hen.
  • Voor alle medisch-inhoudelijke vragen dient u de assistente van uw huisarts te bellen.
  • De mailadressen mogen niet gebruikt worden voor dringende psychische hulpvragen. Hiervoor willen wij u vragen de assistente van uw huisarts te bellen. De praktijkondersteuners GGZ kunnen u bij een dringende hulpvraag niet per email van dienst zijn.
  • De emails worden alleen gelezen op de werkdagen van de praktijkondersteuners.


Trijntje Schalk


Wilma van Duren