Sociale zorgvragen – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Sociale zorgvragen

U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische hulp naar uw familie, buren of vrienden of bijvoorbeeld naar het wijkcentrum of de kerk.
Maar soms is dit niet mogelijk of is uw situatie daarvoor te moeilijk.

In zo’n situatie kunt u terecht bij Minters.
Deze dienstverleners in welzijn staan u met raad en daad terzijde.