Oncologie – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Oncologie

In onze praktijk is er een praktijkondersteuner oncologie, mw. Jolanda Dekker.
De POH oncologie ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten en hun naasten met allerhande niet-medische vragen die te maken hebben met het ziekteproces en biedt een luisterend oor. Zij fungeert als een casemanager.

Steeds meer kankerpatiënten krijgen, soms jaren na afloop van hun behandeling, te maken met de gevolgen van hun ziekte en de behandeling ervan. Ze verblijven het grootste deel van het ziekteproces thuis.
In het veelomvattende en vaak jarenlange ziekteproces is de casemanager oncologie voor u en uw naasten een betrokken zorgverlener die informatie en emotionele ondersteuning biedt. Daarnaast kan zij de brug zijn tussen huisarts, u, uw naasten en andere zorgverleners.

De casemanager oncologie volgt u door het hele proces en is laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar. Daar waar het nodig is kan zij u helpen de juiste zorg te vinden en dat ook eventueel voor u regelen.

Klik hier voor contact-informatie.