Praktijkregels – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Praktijkregels


Geen afspraken aan de balie

Er worden geen nieuwe afspraken meer aan de balie gemaakt.
Dit om de privacy van de patiënt te beschermen, om wachttijden aan de balie te verkorten en omdat de baliemedewerksters niet over de deskundigheid beschikken om de juiste triage te kunnen verrichten. U word verzocht om afspraken telefonisch te maken bij de doktersassistente van uw huisarts. Voor vervolgafspraken kunt u wel aan de balie terecht.


Spreekuur

Er is iedere werkdag spreekuur op afspraak.
Voor het maken van afspraken kunt u iedere werkdag bellen tussen 8.00 en 10.30 uur. Om de vele aanvragen zo efficiënt mogelijk te kunnen plannen wordt in onze praktijk gewerkt met triage. De assistente zal u daarom vragen naar de reden van uw bezoek.


Huisbezoek

Als u echt niet in gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, dan kunt u tussen 8.00 en 10.30 uur telefonisch een huisbezoek aanvragen.


Telefonisch spreekuur

Op werkdagen tussen 11.00 en 11.30 uur.
Voor dringende vragen op werkdagen in de middaguren, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. kunt u tussen 12.00 en 17.00 uur bellen met telefoonnummer 010 – 249 59 17.


Spoedeisende hulp

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 010 – 249 59 00.


Centrale huisartsenpost

Op werkdagen na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u de Centrale Huisartsenpost via telefoonnummer 010 – 249 39 39.
U dient altijd eerst te bellen voor een afspraak.
Het adres is: Huisartsenpost Schievliet, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam (naast het Vlietland ziekenhuis).


Herhaalrecepten

U kunt de medicatie die u nodig heeft digitaal aanvragen via deze site met de knop “Herhaalrecepten” onder Snel naar …
Ook kunt u uw recept 24 uur per dag aanvragen met de herhaalreceptenlijn via het telefoonnummer van uw huisarts of door te bellen met de praktijkassistente tussen 8.00 en 10.30 uur.
Alle recepten die voor 10.30 uur aangevraagd zijn, worden door ons voor 14.00 uur aangeboden aan de apotheek.


Waarneming

Als uw praktijk gesloten is hoort u via het antwoordapparaat het telefoonnummer van de huisarts van Copenhaege die de huisartsenzorg waarneemt.


Gezicht bedekkende kleding

In het kader van de wet “Gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding” (beter bekend als “het boerkaverbod”), staat bij ons in de praktijk voorop dat de zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het is dan ook aan de artsen, praktijkondersteuners en assistenten om te bepalen of de goede zorg in het gedrang komt en of derhalve de gezicht bedekkende kleding verwijderd dient te worden.
Wij vragen dan ook aan patiënten en andere bezoekers van de praktijk om iedereen in zijn/haar waarde te laten en hier geen aan- of opmerkingen over te maken naar elkaar.