Huisregels – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

HuisregelsWij gaan respectvol met elkaar om en vragen u vriendelijk om:

 • uw telefoon uit of op stil te zetten;
 • elkaar de ruimte te geven i.v.m. privacy;
 • u te melden aan de balie als u te laat bent voor uw afspraak;
 • contact op te nemen met de assistente als u verhinderd bent;
 • ons te laten weten als u een probleem ervaart.
  .


Onderstaande wordt niet getolereerd:

 • Discriminatie;
 • Verbaal geweld en bedreiging;
 • Fysiek geweld of een poging hiertoe;
 • Seksuele intimidatie;
 • Alcohol en/of drugs;
 • Wapens;
 • Vernielingen van eigendommen;
 • Diefstal.

Aan overtreding van bovenstaande regels zijn consequenties verbonden.