Patiënten enquête – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Patiënten enquête

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête?
Dit kost u ongeveer 10 minuten van uw tijd en is volledig anoniem.


Uw mening telt

Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk.
Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt.

Dit onderzoek maakt deel uit van de certificering van onze praktijk, waarvoor de praktijk getoetst wordt door een onafhankelijke partij (NPA).
Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de praktijk het beste mee!


Klik hier voor het invullen van de vragenlijst. We willen u vriendelijk vragen deze vragenlijst alleen in te vullen als u ook echt contact heeft gehad met een huisarts.

De vragenlijst kan het beste worden ingevuld via Google Chrome, Microsoft Edge of de nieuwere versies van Apple Safari.

Zo werkt het:
– Klik op de link
– Klik op Vragenlijst starten
– Daarna kunt u beginnen met het invullen van de eerste vragen.
– Klaar? Klik op Volgende vragen om door te gaan naar de volgende vragen.
– Doorloop op deze manier de hele vragenlijst
– Druk als u klaar bent met invullen op Vragenlijst beëindigen.


Wilt u meer weten over het belang van de certificering van onze praktijk voor u als patiënt? Kijk op: https://npacertificering.nl/patiënt/.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Team Copenhaege