Preventie – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Preventie

In 2009 zijn wij in Copenhaege gestart met een preventiespreekuur.
Hierbij worden in een cyclus van drie jaar alle patiënten tussen de 45 en 69 jaar opgeroepen om het preventiespreekuur te bezoeken.

Het is ons streven om preventief te zoeken naar factoren, die op termijn de gezondheid kunnen schaden. Op de voorgrond staan: levenstijl, roken, voeding, gewicht, beweging, diabetes mellitus, bloeddruk en het cholesterolgehalte. Voor u en uw gezondheid vinden wij het uitermate belangrijk om hieraan deel te nemen.

Niet iedereen kan tegelijk opgeroepen worden. Wij hebben er een cyclus van drie jaar van gemaakt, zodat iedereen in een periode van drie jaar aan de beurt komt.
U ontvangt van ons automatisch een oproep. Met het oog op uw eigen gezondheid hopen wij dat u gevolg zult geven aan deze oproep.