Behandelwensengesprek – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Behandelwensengesprek

Het behandelwensengesprek

Zorg moet zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen.
Daarom is het belangrijk om te bedenken welke wensen u heeft met betrekking tot uw gezondheid, leven en zorg.


Uw zorg en behandelwensen bespreken

Bespreek uw wensen met uw familie en uw huisarts. Dit heet een behandelwensengesprek.
Hierin bespreekt u onder andere, of u
– gereanimeerd wilt worden
– nog naar een ziekenhuis wilt ter beoordeling en welke behandelingen u wel of niet wilt ontvangen
– naar de intensive care in een ziekenhuis wilt
– thuis verzorgd wilt worden en hoe u denkt over het wonen in een verpleeghuis
– nagedacht heeft over het levenseinde en welke zorg- en behandelwensen u in de laatste fase van uw leven nog zou wensen


Uw zorg en behandelwensen opschrijven

Er zijn verschillende verklaringen waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. Deze verklaringen kunt u aan uw huisarts geven die ze aan uw dossier toevoegt en zo nodig in overleg met u aan andere zorgverleners doorgeeft. U kunt uw wensen ook zelf opschrijven.
Het kan zijn dat u van gedachten verandert. Dit kunt u natuurlijk met uw huisarts bespreken en uw huisarts kan dit makkelijk verwerken in uw dossier.


Meer informatie

Via onderstaande websites kunt u betrouwbare informatie vinden die u kan helpen nadenken over uw zorg- en behandelwensen.
U zult op deze websites vaak het woord “levenseinde” tegenkomen. Ons doel is met u te praten over meer dan het levenseinde zoals boven beschreven staat.

www.thuisarts.nl/levenseinde
ik wil nadenken over mijn levenseinde
ik wil de wensen voor mijn levenseinde vastleggen\ik wil nadenken over reanimatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie
hier vindt u onder andere informatie over:
– wie beslist over mijn medische behandeling als ik dat zelf niet (meer) kan?
– hoe stel ik een wilsverklaring op?