Geestelijke gezondheidszorg – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Geestelijke gezondheidszorg

In onze praktijk zijn er twee Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Trijntje Schalk en Regina Versteeg.


Praktijk Ondersteuning GGZ

De POH-GGZ ondersteunen de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische vragen of klachten. In een gesprek onderzoeken zij met u welke problemen er spelen en wat nodig is om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Een aantal gesprekken bij de POH-GGZ kan al voldoende zijn.
De POH-GGZ maakt naast gesprekken ook gebruik van E-Health. Dat is een online psychologische behandeling. Wanneer de klachten echter meer tijd en specialistische zorg nodig hebben, kan de POH-GGZ, in overleg met uw huisarts, gericht verder verwijzen. Heeft u klachten van deze aard en twijfelt u of en welke vorm van verwijzing voor u nodig is kunt u de huisarts vragen om een afspraak te maken bij de POH-GGZ.

Klik hier voor contact-informatie.