Geestelijke gezondheidszorg – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Geestelijke gezondheidszorg

In onze praktijk zijn er twee praktijk verpleegkundigen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De Praktijk Ondersteuners Huisarts (POH) GGZ zijn Trijntje Schalk en Marit van Toledo. Daarnaast hebben we een Jeugd psychologe verbonden aan onze praktijk. Zij heet Roshenie Bhola.


Praktijk Ondersteuning GGZ

De POH GGZ ondersteunen de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische vragen of klachten. In een gesprek onderzoeken zij met u welke problemen er spelen en wat nodig is om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Een aantal gesprekken bij de POH GGZ kan al voldoende zijn.
De POH GGZ maakt naast gesprekken ook gebruik van EHealth. Dat is een online psychologische behandeling. Wanneer de klachten echter meer tijd en specialistische zorg nodig hebben, kan de praktijkverpleegkundige GGZ, in overleg met uw huisarts, gericht verder verwijzen. Heeft u klachten van deze aard en twijfelt u of en welke vorm van verwijzing voor u nodig is kunt u de huisarts vragen om een afspraak te maken bij de POH GGZ.

Klik hier voor contact-informatie.


Hoe houden we het hoofd koel tijdens de corona-crisis?

Lees hier 8 tips om de rust te bewaren en 3 tips om goed voor elkaar te zorgen.


Jeugdpsychologe

Mevrouw Roshenie Bhola is als GZ-Psycholoog werkzaam in de jeugdhulpverlening en verbonden aan onze huisartsenpraktijk. Zij werkt 3 dagen per week voor de specialistische GGZ bij GGZ Delfland en 1 dag per week voor het wijkteam Vlaardingen.

Wat kan zij voor u betekenen?

Kinderen, jongeren en/of hun ouders kunnen op diverse momenten in het leven aanlopen tegen allerlei problemen. Van klein tot groot, van faalangst tot slaapproblemen, van druk of teruggetrokken gedrag tot stressklachten.  Voor huisartsen is het soms lastig in te schatten wat er precies speelt en welke hulpverlening daar het beste bij past. De jeugdpsycholoog heeft hier beter zicht op. Om die reden werkt de jeugdpsycholoog  vanuit het wijkteam bij de huisartsenpraktijk.  De jeugdpsycholoog zal een inschatting maken welke hulp nodig is. Dit kan zij zelf doen of u adviseren om naar een andere instantie te gaan.

Hoe werkt het?

De huisarts maakt in overleg met u een afspraak bij de jeugdpsycholoog in de praktijk. Tijdens dat gesprek worden samen met u de hulpvraag en klachten in kaart gebracht en afspraken gemaakt.

Aanwezigheid.

De jeugd psychologe is op dinsdagochtend aanwezig in onze praktijk. De afspraak vindt plaats op de eerste verdieping. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen. Indien u een vraag heeft over uw afspraak dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van de huisarts.