Somatiek – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Somatiek

In onze praktijk zijn een aantal Praktijkondersteuners Somatiek werkzaam. Praktijkondersteuners (POH-S) zijn verpleegkundigen met een aanvullende opleiding om de huisartsen te ondersteunen en/of taken van de huisarts over te nemen. Zij werken zelfstandig volgens gestandaardiseerde protocollen en overleggen zo nodig met de huisarts.

Zij houden zich bezig met ondersteuning en begeleiding van de patiënt met een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus, astma, COPD, hart en vaatziekten en brengen huisbezoeken bij ouderen of andere chronische patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen.

Ook geven zij voorlichting over het ziektebeeld, begeleiden de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voeren controles uit.

Klik hier voor contact-informatie.