Herhaalrecepten – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Herhaalrecepten

Onder herhaalrecepten verstaan we medicatie die u dagelijks gebruikt en elke 3 maanden nodig heeft.

U kunt de medicatie die u nodig heeft op de volgende manieren aanvragen:
* digitaal op deze site via de knop HERHAALRECEPTEN onder “Snel naar”;
* telefonisch via de Herhaalreceptenlijn (optie 2 bij het bellen naar uw huisarts);
* telefonisch via de assistente.