Ouderenzorg – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Ouderenzorg

Door de vergrijzing neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe.
Dit zijn mensen die, meestal door ziekte, steeds meer het vermogen verliezen om zich geestelijk en/of lichamelijk staande te houden.
Deze kwetsbaarheid wordt vaak nog versterkt doordat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen.

De praktijkverpleegkundige ouderenzorg speelt een belangrijke rol bij deze kwetsbare groep mensen.
Zij wordt ingezet om deze complexe problematiek goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren.
Uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat, de huisarts de regie rond de zorg van de patënt houdt en dat verschillende disciplines actief betrokken zullen worden rond de zorg van de patiënt.
De praktijkverpleegkundige gaat op huisbezoek als er signalen komen van de patiënt of zijn omgeving bij tekenen van kwetsbaarheid.
Met dit consult willen wij de oudere helpen om met passende hulp en ondersteuning zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving ouder te worden.
Onderwerpen die besproken worden 
tijdens het huisbezoek zijn onder andere zelfzorg, sociale activiteiten, mobiliteit, medicatiegebruik, geheugen.

De praktijkverpleegkundige bespreekt met de huisarts wat er uit het bezoek naar voren is gekomen en welke acties er eventueel ondernomen moeten worden.
Zij werkt nauw samen met andere disciplines, zoals thuiszorg, fysiotherapeut, ergotherapeut, casemanager dementie, specialist ouderengeneeskunde.

De praktijkverpleegkundige blijft, indien nodig, de patiënt met een frequentie van 1 tot 4 keer per jaar vervolgen.