Ouderenzorg – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Ouderenzorg

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Hierdoor worden in toenemende mate andere en complexere vragen gesteld aan de huisarts. De zorg en ondersteuning van deze ouderen en hun mantelzorgers vraagt om afstemming met andere zorgverleners in de regio. De samenwerking tussen de zorgorganisaties in de regio wordt steeds belangrijker.

In onze praktijk werken twee praktijkondersteuners ouderenzorg, mw. Erica van Marsbergen en mw Marion Vingerhoeds. Zij ondersteunen de huisarts bij het verlenen van de juiste zorg aan onze oudere, soms kwetsbare, patiënten.

Een belangrijk uitgangspunt bij het verlenen van zorg aan ouderen is dat de patiënt zoveel mogelijk zelfstandig blijft functioneren. De POH ouderenzorg kan samen met u kijken naar wat nodig is, om u zoveel mogelijk zelfredzaam te laten zijn. Ook bij klachten als:  algehele achteruitgang, geheugenstoornissen, valproblemen, gewichtsverlies kunt u bij haar terecht. Indien nodig zal ze, in overleg met u, een hulpverlener inschakelen. Dit kan zijn een thuiszorgmedewerker, fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtiste. De klachten die u met haar bespreekt en de afspraken die ze daarna gaat maken, zal ze terugkoppelen aan de huisarts.

U kunt haar bellen voor een afspraak. Zij zal u uitnodigen op haar spreekuur. Soms zal zij ervoor kiezen een huisbezoek bij u af te leggen.

De POH ouderenzorg heeft samen met dokter Baran maandelijks overleg met de thuiszorg en casemanagers. In deze overleggen worden behalve de situatie van de patiënten ook de ontwikkelingen in de regio besproken.

Klik hier voor contact-informatie.