Praktijkmanagement – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Praktijkmanagement

Binnen Copenhaege is een praktijkverpleegkundige werkzaam die zich specifiek bezig houdt met managementtaken.
Zij draagt zorg voor een goede, effectieve organisatie van de HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) en faciliteert medewerkers zodat werkzaamheden optimaal verricht kunnen worden.
Zij regelt de uitvoering van de ondersteunende taken, adviseert en informeert de maatschap t.a.v. de organisatie, financiën, kwaliteit en personeel.

Daarnaast draagt zij bij aan het ontwikkelen van (kwaliteits-) beleid voor de HOED en volgt hiertoe regionale en landelijke ontwikkelingen die relevant zijn. De ontwikkelingen worden vertaald naar procedures, prestatie-indicatoren en concrete werkplannen.
Ook ontwikkelt en realiseert zij het beleid m.b.t. de logistiek van de HOED en ondersteunt zij de contacten met derden, zoals eerste en tweedelijns zorgverleners, zorgverzekeraars en andere zorginstellingen.
Zij geeft leiding aan het team van doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen, huishoudelijk personeel en stroomlijnt de werkzaamheden.