Praktijk Ondersteuning Huisartsen (POH) – Groepspraktijk Copenhaege – Vlaardingen

Praktijk Ondersteuning Huisartsen (POH)

Copenhaege heeft op een breed terrein de beschikking over praktjkverpleegkundigen die zich richten op de volgende specificaties:

  • Astma/COPD zorg
  • Diabeteszorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Hart en vaatziekten
  • Oncologie
  • Ouderenzorg

Meer informatie over Praktijkondersteuning